Oppasgebied
  • Buitenveldert
  • Uilenstede
  • Amstelveen Noord 

(Stadshart, Elsrijk, Randwijck, Kronenburg, Kostverloren)

Andere gebieden in Amstelveen in overleg.